Ниво A1

Първи стъпки в испанския език 

   

   

  ЕСЕН 2017

   Дневни          

  Съботно-неделни и

  комбинирани

  Вечерни          
  Ниво А1

  понеделник и четвъртък**

  09:30 - 12:00
  начало  23.10.2017г.    

  ПРОМО 198 лв.***

  сряда от 18:30 до 21:00**

  и събота от 15:15 до 17:45

  начало  18.11.2017г.    

  ПРОМО 198 лв.***

  вторник и петък**

  18:30 - 21:00
  начало 31.10.2017г.    

  ПРОМО 258 лв.***

  понеделник и четвъртък**

  15:00 - 17:30
  начало  23.10.2017г.    

  ПРОМО 198 лв.***

  Неучебни дни: от 23.12.2017г. до 02.01.2018г. /включително/

   

   

  Постоянни отстъпки

  • 5 % за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове, включена в обявените цени
  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка*
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

   

   Обявените постоянни отстъпки се ползват с натрупване.

   


   **  Местата за курсове за ниво А1 се пазят в рамките на един работен ден след запазването им!

  *** Фиксирани ПРОМО цени

   

  Забележка

  Базисната цена за ниво А1 е 289 лв.
  Продължителността на ниво А1 е 52 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А1 + CD - 35 лв.

   Учебна система

   Начално ниво А1 в ИБЕРИКА е с продължителност 52 учебни часа плюс допълнителни 10 учебни часа упражнения в сайта на учебната система.  В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Etapas Plus.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване - четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А1  на Европейската езикова рамка.  В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

   Ниво А1 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

   Четене

   Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

   Писане

   Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).