Ниво A1

Първи стъпки в испанския език 

   

   

  КУРСОВЕ АПРИЛ И МАЙ

   Дневни          

  Съботно-неделни и

  комбинирани

  Вечерни          
  Ниво А1

  вторник и петък***

  14:30 - 17:00
  начало  24.04.2018г.    

  ПРОМО 188 лв.**

  сряда   - 18:30 - 21:00***

  събота - 15:15 - 17:45
  начало  25.04.2018г.    

  ПРОМО 198 лв.**

  вторник и петък***

  18:30 - 21:00
  начало  15.05.2018г.    

  ПРОМО 218 лв.**

  вторник и петък***

  09:30 - 12:00
  начало  08.05.2018г.    

  ПРОМО 188 лв.**

  събота и неделя***

  12:30 - 15:00
  начало  12.05.2018г.    

  ПРОМО 198 лв.**

  Неучебни дни: 01.05.2018г.; от 05.05.2018г. до 07.05.2018г. /включително/


  **  Фиксирани ПРОМО цени за курсове от април и май

  *** Местата за курсове за ниво А1 се пазят в рамките на един работен ден след запазването им!

        В деня преди старта на курса места не се пазят!

   

   

  Забележка

  Базисната цена за ниво А1 е 289 лв.
  Продължителността на ниво А1 е 52 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А1 + CD - 35 лв.

   Учебна система

   Начално ниво А1 в ИБЕРИКА е с продължителност 52 учебни часа плюс допълнителни 10 учебни часа упражнения в сайта на учебната система.  В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Etapas Plus.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване - четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А1  на Европейската езикова рамка.  В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

   Ниво А1 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

   Четене

   Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

   Писане

   Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).