Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

 

КУРСОВЕ АПРИЛ

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво A2.1

вторник и петък

15:00 - 17:30
начало  24.04.2018г.    

323 лв.* / 341 лв.

Ниво A2.2

Неучебни дни: 01.05.2018г.; от 05.05.2018г. до 07.05.2018г. /включително/

 

Отстъпки за ранно записване

 • 5 % при записване до 10 дни преди началото на курсовете от април месец

 

 

Постоянни отстъпки

 • 5 % за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове, включена в обявените цени
 • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка* (НЕ важи за вечерни курсове)
 • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

Обявените постоянни отстъпки се ползват с натрупване.


 

КУРСОВЕ МАЙ

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво A2.1

понеделник и четвъртък****

09:30 - 12:20
начало  10.05.2018г.    

ПРОМО 251 лв.**

сряда   - 18:30 - 21:00***

събота - 15:15 - 17:45
начало  09.05.2018г.    

ПРОМО 269 лв.**

вторник и петък

18:30 - 21:00
начало  11.05.2018г.    

ПРОМО 287 лв.**

 

понеделник, сряда и четвъртък****

15:00 - 17:50
начало  21.05.2018г.    

ПРОМО 251 лв.**

Ниво A2.2

Неучебни дни: 01.05.2018г.; от 05.05.2018г. до 07.05.2018г. /включително/

 

** Фиксирани ПРОМО цени за курсове от май при записване до 30.04.2018г.

*** Последните две занятия ще бъдат само в сряда

**** На посещение се взимат по 4 учебни часа

 

 

 

Забележка

Базисната цена за ниво А2.1 и за ниво А2.2 е 359 лв.
Продължителността за всяко от нивата А2.1 и А2.2 е 63 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.

 


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD - 35 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD - 35 лв.

   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.