Ниво В2+

Към майсторското владеене на испански език

 

 

КУРСОВЕ 2020

                  

Съботно-неделни

комбинирани

             

Tema a tema B2

събота

15:15 - 17:45  
начало 15.02.2020г.  

264 лв.* / 278 лв.

Неучебни дни: 03.03.2020г.; от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. /включително/   

Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА


 

 

Важно!

Базисната цена за ниво Tema a tema B2 за съботно-неделни и комбинирани курсове е 278 лв.
Продължителността на ниво Tema a tema B2 е 45 присъствени учебни часа.

Учебници

  • Учебник Tema a tema B2 - 59 лв.

 

 

 

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА курсът за ниво Tema a tema B2 е с комуникативна насоченост. Работи се по учебника Tema a tema B2, където целта е да се развият и надградят у курсистите умения за говорене, писане, слушане и четене, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.

 

Богатото тематично съдържание, застъпено в учебника под формата на интересни и актуални текстове, видео и аудио материали, предлага разнообразие от дейности за практикуване и усъвършенстване на езиковите умения и разширяване на знанията върху различни аспекти от живота и испаноезичния свят.

 


 

Ниво B2 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам сравнително дълга лекция или слово и дори да следя сложна аргументация, ако темата ми е относително позната. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много затруднения.

Четене

Мога да чета статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Мога да разбирам съвременен художествен текст в проза.

Говорене и участие в разговор

Мога да общувам с известна непринуденост и лекота, които ми позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Мога да участвам активно в разговор по познати теми, да представям и защитавам мненията си.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да развия гледната си точка по актуален въпрос и да обясня предимствата и недостатъците на различни възможности.

Писане

Мога да пиша ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на моите интереси. Мога да напиша есе или доклад, като предавам информация или излагам причини “за” или “против” дадено мнение. Мога да пиша писма, като подчертавам смисъла, който лично придавам на събития и преживени случки.