Ниво C+

Към майсторското владеене на испански език

 

 

КУРСОВЕ 2020

                  

Вечерни               

C de C1

Неучебни дни: 03.03.2020г.; от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. /включително/   

Празнични отстъпки за курсове от януари

  • 3 % при записване до 15.12.2019г.

 

 

Празнични отстъпки за курсове от февруари

  • 10 % при записване до 05.01.2020г.
  • 5 % при записване до 10.01.2020г.
  • 3 % при записване до 15.01.2020г.

Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА


 

Обявените отстъпки важат за курсове от януари и февруари 2020-та година и се ползват с натрупване върху базисната цена.

 

 

 

Важно!

Базисната цена за ниво С de C1 за вечерни курсове е 585 лв.
Продължителността на ниво С de C1 е 90 присъствени учебни часа.

Учебници

  • Учебник C de C1 - 68 лв.

 

 

 

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА курсът за ниво С de C1 е с комуникативна насоченост. Работи се по учебника C de C1, където целта е да се развият и надградят у курсистите умения за говорене, писане, слушане и четене, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.

 

Богатото тематично съдържание, застъпено в учебника под формата на интересни и актуални текстове, видео и аудио материали, предлага разнообразие от дейности за практикуване и усъвършенстване на езиковите умения и разширяване на знанията върху различни аспекти от живота и испаноезичния свят.

 


 

Ниво C2 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.

Четене

Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, например учебник, специализирана статия или литературна творба.

Говорене и участие в разговор

Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.

Самостоятелно устно изложение

Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване, и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.

Писане

Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.