Ниво C2

Към майсторското владеене на испански език

 

 

КУРСОВЕ 2019

                  

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни               

Ниво C2.1

Ниво С2.2

Неучебни дни: от 21.12.2019г. до 03.01.2020г. /включително/ 

 

Отстъпки за ранно записване

  •  5 %   при записване до 02.09.2019г.
  •  3 %   при записване до 12.09.2019г.

 

Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

 

Обявените отстъпки важат за есен 2019-та година и се ползват с натрупване върху базисната цена.

 

 

Важно!

Базисната цена за нива С2.1 и С2.2 за съботно-неделни и комбинирани курсове е 556 лв.
Базисната цена за нива С2.1 и С2.2 за вечерни курсове е 585 лв.
Продължителността за всяко от нивата С2.1 и С2.2 е 90 присъствени учебни часа.

Учебници

  • Учебник Nuevo Prisma C2 - 69 лв.
  • Учебна тетрадка Nuevo Prisma C2 - 34 лв.

 

 

 

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА ниво С2 се състои от два модула - съответно С2.1 и С2.2. Работи се по учебника Nuevo Prisma и целта е да се развият у курсистите комуникативни умения, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка. 

Усъвършенства се умението за самооценка на напредъка в знанията и усвояването на нужните умения за правилно писмено и устно изразяване. Задълбочават се познанията относно различните аспекти на испаноезичната култура и говор в Латинска Америка и Испания чрез автентични текстове.

 


 

Ниво C2 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам без никакво затруднение говоримия език, както при пряко общуване, така и по медиите, и когато се говори бързо, при условие, че имам време да свикна с особеностите на произношението.

Четене

Мога да чета без усилие всякакъв вид текст, дори абстрактен или сложен по съдържание или форма, например учебник, специализирана статия или литературна творба.

Говорене и участие в разговор

Мога да участвам без усилие във всякакъв разговор или дискусия и да си служа свободно идиоматични и разговорни изрази. Мога да се изказвам свободно и да изразявам точно нюансите на мисълта си. Ако срещна затруднение, намирам начин да изляза от ситуацията умело, така че другите да не го забележат.

Самостоятелно устно изложение

Мога да представя ясно и гладко описание или аргументация в съобразен с контекста стил. Мога да построя логично изказване, и да помогна на слушателя да долови и запомни важните моменти.

Писане

Мога да създавам ясен, гладък и стилистично съответстващ на обстоятелствата текст. Мога да пиша сложни писма, доклади или статии с ясна структура, така че читателят да схване и запомни същественото. Мога да резюмирам и анализирам професионални текстове или художествена творба.