Ниво A1

Първи стъпки в испанския език 

   

   ЗИМА 2019


  Дневни

  Съботно-неделни и

  комбинирани

  Вечерни
  Ниво А1 

  от понеделник до четвъртък

  14:30 - 17:50  
  от 04.11.2019г. до 21.11.2019г.

  ПРОМО 198 лв ***

  събота и неделя

  12:30 - 15:00
  начало 09.11.2019г.

  209 лв.** / 223 лв.*
        
                                        

  понеделник и четвъртък

  09:30 - 12:00
  начало 11.11.2019г.

  209 лв.** / 223 лв.*

  понеделник и четвъртък

  15:00 - 17:30
  начало 11.11.2019г.

  209 лв.** / 223 лв.*  *
  Фиксирана промоционална цена през ноември и декември 
  ** Фиксирана промоционална цена за ученици, студенти и преподаватели през ноември и декември
  *** Фиксирана промоционална цена за интензивни курсове през ноември


  Важно!

  Базисната цена за ниво А1 за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове е 279 лв.
  Базисната цена за ниво А1 за вечерни курсове е 295 лв.
  Продължителността на ниво А1 е 52 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система.


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А1 + CD - 38 лв.

   Учебна система

   Начално ниво А1 в ИБЕРИКА е с продължителност 52 учебни часа плюс допълнителни 10 учебни часа упражнения в сайта на учебната система.  В учебния процес се използва комуникативната система за преподаване на испански език Etapas Plus.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване - четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А1  на Европейската езикова рамка.  В програмата са застъпени както граматическите и лексикалните, така и социокултурните аспекти на езика с любопитна информация за испаноезичните страни и култури.

   Ниво А1 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

   Четене

   Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

   Писане

   Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).