Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

Онлайн      Присъствени   
Ниво В1.1Ниво В1.2

понеделник, сряда и четвъртък

09:30 - 12:30  
10.08.2020г. - 28.09.2020г.

ПРОМО 350 лв.
*
/ 370 лв.**

 

 

*     Фиксирана ПРОМО цена за дневни курсове за ученици, студенти и преподаватели
**   Фиксирана ПРОМО цена за дневни курсове
*** Фиксирана ПРОМО цена
за вечерни курсове

 

 

ВАЖНО! При промяна на епидемиологичната обстановка всички присъствени курсове могат да преминат в онлайн форма по всяко време.

 


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1 + CD   40 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2 + CD   40 лв.
  • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy  3.35 лв. / до адрес  6.95 лв.

 

 

Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.