Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

ОНЛАЙН курсовеПРИСЪСТВЕНИ курсове

Ниво В1.1

84 уч.ч.

ВЕЧЕРЕН  В1.1  ОНЛАЙН

понеделник и сряда

18:30 - 21:00
18.03.2024 - 12.06.2024

цена   656* / 690 лeва

запишете се сега

ИНТЕНЗИВЕН  сутрин  B1.1

понеделник, вторник, сряда,

четвъртък и петък

09:30 - 12:30
01.08.2024 - 29.08.2024

цена   656* / 690 лeва

запишете се сега

Ниво В1.2

84 уч.ч.

ВЕЧЕРЕН  В1.2  ОНЛАЙН

понеделник и сряда

18:30 - 21:00
17.06.2024 - 04.09.2024

цена   656* / 690 лeва

има 7 свободни места

запишете се сега

ВЕЧЕРЕН  В1.2  ПРИСЪСТВЕН

вторник и четвъртък

18:30 - 21:00
14.05.2024 - 01.08.2024

цена   656* / 690 лeва

има 2 свободни места

запишете се сега

        В цените, които са обозначени с  e включена 5% отстъпка за курсисти на ИБЕРИКА.

        Неучебни дни  от 01.05.2024 до 06.05.2024 /включително/, 24.05.2024

        Онлайн курсовете се провеждат във виртуална класна стая, където занятията се водят от преподавател в обявените часове.

        Присъствените курсове се провеждат в зала, при спазване на всички действащи изисквания и разпоредби.

 

Отстъпки

  • 5% за курсисти на Иберика /включена в цената обозначена със знак */

 

 .

.

.

Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1  -  59 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2  -  59 лв.
  • Учебниците за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Цената на услугата се заплаща при получаване на доставката.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.