Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

Онлайн *Присъствени **

Ниво В1.1

84 уч.ч.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00
14.12.2020г. - 15.03.2021г.

остават 2 свободни места

     

вторник и петък

18:30 - 21:00
23.02.2021г. - 25.05.2021г.

информация св.места след 15.01

Ниво В1.2

84 уч.ч.

събота и неделя

12:30 - 15:00
16.01.2021г. - 04.04.2021г.

остават 4 свободни места

събота и неделя

12:30 - 15:00
06.02.2021г. - 25.04.2021г.

информация св.места след 08.01

      Неучебни дни: от 24.12.2020г. до 03.01.2021г. /включително/

*   Курсовете се провеждат в групи до 10 човека във виртуална класна стая с преподавател

** Курсовете се провеждат с намален брой курсисти в група до 6 човека.

След премахване на забраната за дейността на езиковите центрове, преминават на присъствено обучение при спазване на противоепидемичните изисквания.

До края на януари 2021 година занятията се провеждат във виртуална класна стая.

 

Постоянни отстъпки

  • 5% за курсисти на Иберика
  • 5% за ученици, студенти и преподаватели в дневни курсове /с график до 18:00ч. от понеделник до петък/Цени онлайн курсове  B1.1 / B1.2

Дневни - 470 лева
Съботно-неделни - 490 лева
Вечерни - 540 леваЦени присъствени курсове  B1.1 / B1.2

Дневни - 540 лева
Съботно-неделни - 560 лева
Вечерни - 620 лева
 


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1 + CD   40 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2 + CD   40 лв.
  • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy  3.44лв. / до адрес 7.10лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.