Ниво B1

На прага на свободното общуване

 

Онлайн *Присъствени **

Ниво В1.1

84 уч.ч.

                                          


понеделник, вторник, сряда и четвъртък

09:30 - 12:50
05.07.2021г. - 04.08.2021г.

остават 4 свободни места

понеделник, вторник, сряда и четвъртък

13:30 - 16:50
02.08.2021г. - 01.09.2021г.

остават 7 свободни места

Ниво В1.2

84 уч.ч.

понеделник, вторник, сряда и четвъртък

09:30 - 12:50
09.08.2021г. - 09.09.2021г.

остават 4 свободни места

*   Курсовете се провеждат в групи до 10 човека във виртуална класна стая с преподавател

** Курсовете се провеждат с намален брой курсисти в група до 7 човека.

Присъственото обучение се провежда при спазване на противоепидемичните изисквания.

 

Постоянни отстъпки

  • 5% за курсисти на Иберика
  • 5% за ученици, студенти и преподаватели в дневни курсове /с график до 18:00ч. от понеделник до петък/Цена присъствен курс  B1.1 / B1.2

620 лева    /при записване до 21.06.2021г. включително/

650 лева    /при записване от 22.06.2021г. включително/


  


Учебници

  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.1    40 лв. 
  • Учебник с тетрадка Etapas Plus В1.2    40 лв.
  • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy  3.44лв. / до адрес 7.10лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво В1 се състои от два модула - съответно В1.1 и В1.2. Използва се една от най-съвременните комуникативни системи за преподаване на испански език Etapas Plus.  В програмата са застъпени важни за този етап на обучението граматически и лексикални аспекти, без чието правилно усвояване не може да се осигури желания напредък.


Основната цел на обучението е да се развият четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене, за да се достигне описаното от Европейската езикова рамка ниво В1. В това ниво се засилва и опознавателния аспект на езика относно испаноезичния свят и неговото многообразие.

Ниво B1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и т.н. Мога да схвана основното от различни радио и телевизионни предавания за актуални събития или теми, които ме интересуват лично или професионално, когато се говори сравнително бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се до работата ми. Мога да разбирам описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.

Говорене и участие в разговор

Мога да се справям с повечето ситуации, в които се оказвам в страна, където се говори съответният език. Мога да участвам без предварителна подготовка в разговори по теми, които са ми познати, лично ме интересуват или се отнасят до всекидневието ми /например семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития/.

Самостоятелно устно изложение

Мога да се изразявам по прост начин, за да разкажа преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си. Мога накратко да посоча причини и да дам обяснения за мненията или намеренията си. Мога да разкажа случка, книга или филм и да изразя отношението си.

Писане

Мога да напиша лесен свързан текст по теми, които са ми познати или ме интересуват лично. Мога да пиша лични писма, за да опиша преживени случки и впечатления.

вторник и четвъртък

18:30 - 21:00
18.05.2021г. - 05.08.2021г.остават 3 свободни места