Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

 

ЛЯТО 2019

Дневни          Вечерни          
 Ниво A2.1

понеделник, вторник, сряда и четвъртък

10:00 - 13:00  
от 05.08.2019г. до 29.08.2019г.

ПРОМО 251 лв.***

понеделник, сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
от 22.07.2019г. до 29.08.2019г.

ПРОМО 287 лв.***

понеделник, вторник, сряда и четвъртък

14:00 - 17:00  
от 05.08.2019г. до 29.08.2019г.

ПРОМО 251 лв.***

понеделник, сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
от 19.08.2019г. до 26.09.2019г.

ПРОМО 287 лв.***

Ниво A2.2

понеделник, вторник, сряда и четвъртък

10:00 - 13:00  
от 05.08.2019г. до 29.08.2019г.

ПРОМО 251 лв.***

 

 

 *** Фиксирани ПРОМО цени за летни курсове А2.1 и А2.2

 

 

ЕСЕН 2019

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво А2.1

събота и неделя

09:30 - 12:00  
начало 05.10.2019г.

279 лв.* / 297 лв.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00  
начало 30.09.2019г.

314 лв.

Ниво А2.2

сряда 18:30 - 21:00 и

събота 15:15 - 17:45  
начало 02.10.2019г.

279 лв.* / 297 лв.

вторник и петък

18:30 - 21:00  
начало 01.10.2019г.

314 лв.

събота и неделя

09:30 - 12:00  
начало 05.10.2019г.

279 лв.* / 297 лв.

събота и неделя

12:30 - 15:00  
начало 05.10.2019г.

279 лв.* / 297 лв.

Неучебни дни: от 21.12.2019г. до 03.01.2020г. /включително/

 

 

Отстъпки за ранно записване

 • 15 %  при записване до 02.08.2019г., включена в обявените цени
 • 10 %  при записване до 12.08.2019г.
 •  5 %   при записване до 02.09.2019г.
 •  3 %   при записване до 12.09.2019г.

 

 

Постоянни отстъпки

 • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка* (НЕ важи за вечерни курсове)
 • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

  Обявените отстъпки се ползват с натрупване върху базисната цена.

 

Забележка

Базисната цена за ниво А2.1 и А2.2 за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове е 349 лв.
Базисната цена за ниво А2.1 и А2.2 за вечерни курсове е 369 лв.
Продължителността за всяко от нивата А2.1 и А2.2 е 63 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система. 

 


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD - 38 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD - 38 лв.

   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.