Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 


ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2020

Дневни Вечерни          
Ниво А2.1

от понеделник до четвъртък

14:30 - 17:30  
от 03.02.2020г. до 27.02.2020г.

ПРОМО 267 лв.*** / 285** лв.Ниво А2.2

понеделник, сряда и четвъртък

14:30 - 17:50  
от 10.02.2020г. до 11.03.2020г.

ПРОМО 267 лв.*** / 285** лв.

Неучебни дни: 03.03.2020г.; от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. /включително/   

 

 

** Фиксирана промоционална цена за интензивни курсове от февруари

*** Фиксирана промоционална цена за интензивни курсове от февруари за ученици, студенти и преподаватели

 

 


КУРСОВЕ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни            
Ниво А2.1


понеделник и четвъртък

09:30 - 12:00  
начало 20.01.2020г.  

332 лв.* / 349 лв.

сряда 18:30 - 21:00 и

събота 15:15 - 17:45
начало 12.02.2020г.  

332 лв.* / 349 лв.


понеделник и четвъртък

15:00 - 17:30  
начало 10.02.2020г.  

332 лв.* / 349 лв.

събота и неделя

12:30 - 15:00  
начало 22.02.2020г.

332 лв.* / 349 лв.

Ниво А2.2

вторник и петък

15:00 - 17:30  
начало 11.02.2020г.

332 лв.* / 349 лв.

събота и неделя

09:30 - 12:00  
начало 22.02.2020г.  

332 лв.* / 349 лв.

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00  
начало 10.02.2020г.  

369 лв.

събота и неделя

12:30 - 15:00  
начало 22.02.2020г.  

332 лв.* / 349 лв.

Неучебни дни: 03.03.2020г.; от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. /включително/   


 

Постоянни отстъпки

 • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка (НЕ важи за вечерни курсове)
 • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА
Важно!

Базисната цена за ниво А2.1 и А2.2 за дневни, съботно-неделни и комбинирани курсове е 349 лв.
Базисната цена за ниво А2.1 и А2.2 за вечерни курсове е 369 лв.
Продължителността за всяко от нивата А2.1 и А2.2 е 63 присъствени учебни часа и 10 учебни часа задължителни упражнения в сайта на учебната система. 

 


   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD - 38 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD - 38 лв.

   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.