Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

Онлайн *Присъствени **
 Ниво А2.1

вторник и петък

 18:30 - 21:00  
 01.12.2020г. - 09.02.2021г.

остават 4 свободни места

понеделник и четвъртък

 18:30 - 21:00  
 30.11.2020г. - 08.02.2021г.

няма свободни места

 

събота и неделя

 09:30 - 12:00  
 05.12.2020г. - 14.02.2021г.

остават 5 свободни места

вторник и петък

 18:30 - 21:00  
 01.12.2020г. - 09.02.2021г.

остават 2 свободни места

събота и неделя

 12:30 - 15:00  
 05.12.2020г. - 14.02.2021г.

остават 2 свободни места

 Ниво А2.2

вторник и петък

 18:30 - 21:00  
 08.12.2020г. - 16.02.2021г.

остават 5 свободни места

събота и неделя

 09:30 - 12:00  
 12.12.2020г. - 21.02.2021г.

остават 6 свободни места

*   Курсовете се провеждат изцяло онлайн във виртуална класна стая с преподавател, в групи до 10 човека

** Курсовете се провеждат с намален брой курсисти в група до 6 човека.

След премахване на забраната за дейността на езиковите центрове, преминават на присъствено обучение при спазване на противоепидемичните изисквания.

До края на декември 2020 година занятията се провеждат във виртуална класна стая.

Неучебни дни за Коледа: от 24.12.2020г. до 03.01.2021г. /включително/

 
 

Постоянни отстъпки

 • 5% за курсисти на Иберика
 • 5% за ученици, студенти и преподаватели /не важи за вечерните курсове/Цени онлайн курсове

Дневни - 350 лева
Съботно-неделни - 370 лева
Вечерни - 400 леваЦени присъствени курсове

Дневни - 400 лева      >    375 лева
Съботно-неделни - 420 лева      >    395 лева
Вечерни - 460 лева    ---->  430 лева


 

   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD   38 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD   38 лв.
   • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy 3.44лв. / до адрес 7.10лв.


   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.