Ниво A2

Още една крачка напред в испанския език

 

ОнлайнПрисъствени
Ниво А2.1 понеделник,сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
17.08.2020г. - 28.09.2020г.

ПРОМО 310 лв.
***

от понеделник до четвъртък

09:30 - 12:30   
03.08.2020г. - 27.08.2020г.

ПРОМО 345 лв.
* / 375 лв. **


от понеделник до четвъртък

13:30 - 16:30   
03.08.2020г. - 27.08.2020г.

ПРОМО 345 лв.
* / 375 лв. **

Ниво А2.2

понеделник,сряда и четвъртък

18:30 - 21:00  
17.08.2020г. - 28.09.2020г.

ПРОМО 310 лв.
***

от понеделник до четвъртък

09:30 - 12:30   
03.08.2020г. - 27.08.2020г.

ПРОМО 345 лв.
* / 375 лв. **

 

*     Фиксирана ПРОМО цена за дневни курсове за ученици, студенти и преподаватели
**   Фиксирана ПРОМО цена за дневни курсове
*** Фиксирана ПРОМО цена
за вечерни курсове

 

 

ВАЖНО! При промяна на епидемиологичната обстановка всички присъствени курсове могат да преминат в онлайн форма по всяко време. 

   Учебници

   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.1 + CD   38 лв.
   • Учебник с тетрадка Etapas Plus А2.2 + CD   38 лв.
   • Учебните материали за онлайн курсовете могат да се изпращат чрез куриерска фирма. Доставка до офис на Speedy 3.35 лв. / до адрес 6.95лв.


   Учебна система

   В ИБЕРИКА ниво A2 се състои от два модула - съответно A2.1 и A2.2.  Използва съвременната комуникативна система за преподаване на испански език Etapas Plus, съобразена изцяло с препоръките на Европейската езикова рамка.


   Основна цел на обучението е развитието на четирите умения за общуване- четене, писане, слушане и говорене - според  препоръките за ниво А2  на Европейската езикова рамка.  В програмата за обучение са застъпени не само граматическите и лексикалните аспекти на езика, но и опознавателният социокултурен аспект – испаноезичният свят е вселена от любопитни тайни, които чакат да бъдат разкрити.

   Ниво А2 според Европейската езикова рамка

   Разбиране и слушане

   Мога да разбирам най-често употребявани думи и изрази, свързани с това, което най-пряко ме засяга /основна информация за мен, моето семейство, покупки, близко обкръжение, работа/. Мога да схващам същественото в кратки и ясни обяви и съобщения.

   Четене

   Мога да чета кратки и съвсем прости текстове. Мога да откривам точно определена и предвидима информация в често срещани текстове, като реклами, проспекти, менюта и разписания. Мога да разбирам кратки и лесни лични писма.

   Говорене и участие в разговор

   Мога да общувам при изпълнението на лесни и обичайни задачи, които изискват само лесен и пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Мога да участвам с кратки реплики, дори и да не разбирам достатъчно, за да водя като цяло последователен разговор.

   Самостоятелно устно изложение

   Мога да използвам набор от изречения или изрази, за да опиша с прости думи семейството си и други хора, условията си на живот, образованието си и настоящата си и предходна професионална дейност.

   Писане

   Мога да пиша кратки и лесни бележки и съобщения. Мога да напиша просто лично писмо, например, за да изразя благодарност на някого.