Ниво C1

Комфортът на свободното общуване

 

 

ЗИМА 2018

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни                 

Ниво С1.1

събота и неделя

09:30 - 12:00  
начало 03.11.2018г.

528 лв* /  556 лв

Ниво С1.2

Неучебни дни: от 22.12.2018г. до 02.01.2019г. /включително/

 

 

Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели, включена в цените със звездичка* (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

2019

Дневни          

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво С1.1

вторник и петък

18:30 - 21:00  
начало 19.02.2019г.    

527 лв

Ниво С1.2

Неучебни дни: 01.01.2019г., 02.01.2019г., от 02.03.2019г. до 04.03.2019г. /включително/

 

  • 10 % при записване до 10.12.2018г., включена в обявените цени, за курсове от януари 2019г.
  • 10 % при записване до 10.01.2019г., включена в обявените цени, за курсове от февруари 2019г.

 

 Обявените отстъпки се ползват с натрупване върху базисната цена.

 

Забележка

Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за съботно-неделни и комбинирани курсове е 556 лв.
Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за вечерни курсове е 585 лв.
Продължителността за всяко от нивата С1.1 и С1.2 е 90 присъствени учебни часа.
.


Учебници

  • Учебник Nuevo Prisma C1 - 64 лв.
  • Учебна тетрадка Nuevo Prisma C1 - 34 лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво С1 се състои от два модула - съответно С1.1 и С1.2. Работи се по учебника Nuevo Prisma и целта е да се развият у курсистите комуникативни умения, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.  Задълбочават се и се развиват познанията по граматика и лексика, което включва упражнения, предоставящи възможността обучаващите се сами да достигат до формулиране на правила и норми.

Усъвършенства се умението за самооценка на напредъка в знанията и усвояването на нужните умения за правилно писмено и устно изразяване. Задълбочават се познанията относно различните аспекти на испаноезичната култура и говор в Латинска Америка и Испания чрез автентични текстове.

Ниво C1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.

Говорене и участие в разговор

Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.

Самостоятелно устно изложение

Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.

Писане

Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.