Ниво C1 ∣ онлайн

Комфортът на свободното общуване

 

 

КУРСОВЕ 2020

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво С1.1


Ниво С1.2
Курсове по испански език за ниво С1 ще има от месец септември 2020г.

 

 


Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА

 

 

 

 

Важно!

Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за съботно-неделни и комбинирани курсове е 556 лв.
Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за вечерни курсове е 585 лв.
Продължителността за всяко от нивата С1.1 и С1.2 е 90 присъствени учебни часа.
.


Учебници

  • Учебник Nuevo Prisma C1 - 64 лв.
  • Учебна тетрадка Nuevo Prisma C1 - 34 лв.
  • Учебните материали се изпращат чрез куриерска фирма Спиди - до офис - 3.35 лв. / до адрес - 6.95 лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво С1 се състои от два модула - съответно С1.1 и С1.2. Работи се по учебника Nuevo Prisma и целта е да се развият у курсистите комуникативни умения, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.  Задълбочават се и се развиват познанията по граматика и лексика, което включва упражнения, предоставящи възможността обучаващите се сами да достигат до формулиране на правила и норми.

Усъвършенства се умението за самооценка на напредъка в знанията и усвояването на нужните умения за правилно писмено и устно изразяване. Задълбочават се познанията относно различните аспекти на испаноезичната култура и говор в Латинска Америка и Испания чрез автентични текстове.

Ниво C1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.

Говорене и участие в разговор

Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.

Самостоятелно устно изложение

Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.

Писане

Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.