Ниво C1

Комфортът на свободното общуване

 

 

КУРСОВЕ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Съботно-неделни и

комбинирани

Вечерни          
 Ниво С1.1

Ниво С1.2

понеделник и четвъртък

18:30 - 21:00  
начало 20.01.2020г.

527 лв

Неучебни дни: 03.03.2020г.; от 17.04.2020г. до 20.04.2020г. /включително/   

 

 

Празнични отстъпки за курсове от януари

  • 10 % при записване до 05.12.2019г., включена в обявените цени
  • 5 % при записване до 10.12.2019г.
  • 3% при записване до 15.12.2019г.

 

 

Празнични отстъпки за курсове от февруари

  • 10 % при записване до 05.01.2020г.
  • 5 % при записване до 10.01.2020г.
  • 3% при записване до 15.01.2020г.

Постоянни отстъпки

  • 5 % за ученици, студенти и преподаватели (НЕ важи за вечерни курсове)
  • 5 % за курсисти на ИБЕРИКА


 

Обявените отстъпки важат за курсове от януари и февруари 2020-та година и се ползват с натрупване върху базисната цена.

 

 

 

 

Важно!

Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за съботно-неделни и комбинирани курсове е 556 лв.
Базисната цена за нива С1.1 и С1.2 за вечерни курсове е 585 лв.
Продължителността за всяко от нивата С1.1 и С1.2 е 90 присъствени учебни часа.
.


Учебници

  • Учебник Nuevo Prisma C1 - 64 лв.
  • Учебна тетрадка Nuevo Prisma C1 - 34 лв.

 

 


Учебна система

В ИБЕРИКА ниво С1 се състои от два модула - съответно С1.1 и С1.2. Работи се по учебника Nuevo Prisma и целта е да се развият у курсистите комуникативни умения, отговарящи на нивото според Европейската езикова рамка.  Задълбочават се и се развиват познанията по граматика и лексика, което включва упражнения, предоставящи възможността обучаващите се сами да достигат до формулиране на правила и норми.

Усъвършенства се умението за самооценка на напредъка в знанията и усвояването на нужните умения за правилно писмено и устно изразяване. Задълбочават се познанията относно различните аспекти на испаноезичната култура и говор в Латинска Америка и Испания чрез автентични текстове.

Ниво C1 според Европейската езикова рамка

Разбиране и слушане

Мога да разбирам дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани. Мога да разбирам телевизионни предавания и филми без много усилия.

Четене

Мога да разбирам дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценявам стилистичните им особености. Мога да разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции дори когато не са свързани с моята сфера на дейност.

Говорене и участие в разговор

Мога да се изразявам непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите. Мога да използвам езика гъвкаво и ефикасно за социални или професионални контакти. Мога точно да изразявам идеите и мненията си и да свързвам изказванията си с тези на моите събеседници.

Самостоятелно устно изложение

Мога да правя ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включвам свързани с тях теми, да развивам определени моменти и приключвам изказването си по подходящ начин.

Писане

Мога да създавам ясен и добре структуриран текст и да представям гледната си точка. Мога да пиша по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертавам съществените за мен моменти. Мога да избера съобразен с ответната страна стил.